แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

โต๊ะประชุมเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สำหรับประชุมหรือทำงานกลุ่ม มักมีขนาดใหญ่และมีพื้นที่วางของเพียงพอสำหรับผู้เข้าประชุมหรือทำงานได้อย่างสะดวกสบาย โต๊ะประชุมมักมีรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือวงรี และมีการออกแบบเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โทรทัศน์หรือโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการนำเสนองานหรือสื่อสารกับผู้เข้าประชุมได้ โต๊ะประชุมมีความสำคัญสำหรับการประชุมหรือทำงานกลุ่ม เพราะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสะดวกสบายสำหรับผู้เข้าประชุมหรือทำงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงาน