โต๊ะพับ FURRANO รุ่น TF1001

฿800฿2,200

ขนาดและราคา

หน้ากว้าง 45 ซม. 

 1. ขนาด ก45xย80xส75 ราคา 800 บาท
 2. ขนาด ก45xย90xส75 ราคา 800 บาท
 3. ขนาด ก45xย100xส75 ราคา 850 บาท
 4. ขนาด ก45xย120xส75 ราคา 900 บาท
 5. ขนาด ก45xย150xส75 ราคา 1050 บาท
 6. ขนาด ก45xย180xส75 ราคา 1,100 บาท
 7. ขนาด ก45xย200xส75 ราคา 1,400 บาท
 8. ขนาด ก45xย220xส75 ราคา 1,600 บาท
 9. ขนาด ก45xย240xส75 ราคา 1,800 บาท

หน้ากว้าง 60 ซม.

 1. ขนาด ก60xย80xส75 ราคา 850 บาท
 2. ขนาด ก60xย90xส75 ราคา  850 บาท
 3. ขนาด ก60xย100xส75 ราคา 900 บาท
 4. ขนาด ก60xย120xส75 ราคา 950 บาท
 5. ขนาด ก60xย150xส75 ราคา 1,200 บาท
 6. ขนาด ก60xย180xส75 ราคา 1,250 บาท
 7. ขนาด ก60xย200xส75 ราคา 1,500 บาท
 8. ขนาด ก60xย220xส75 ราคา 1,700 บาท
 9. ขนาด ก60xย240xส75 ราคา 1,900 บาท

 หน้ากว้าง 75 ซม.

 1.  ขนาด ก75xย80xส75 ราคา 950 บาท
 2. ขนาด ก75xย90xส75 ราคา 950 บาท
 3. ขนาด ก75xย100xส75 ราคา 1050 บาท
 4. ขนาด ก75xย120xส75 ราคา 1,100 บาท
 5. ขนาด ก75xย150xส75 ราคา 1,250 บาท
 6. ขนาด ก75xย180xส75 ราคา 1,350 บาท
 7. ขนาด ก75xย200xส75 ราคา 1,850 บาท
 8. ขนาด ก75xย220xส75 ราคา 2,050 บาท
 9. ขนาด ก75xย240xส75 ราคา 2,200 บาท
ขอใบเสนอราคา