กระดานไวท์บอร์ด รุ่น WB102 ใช้งานได้ 2 หน้า

  • ชนิดธรรมด แบบมีล้อ
  • ใช้งานได้ 2 หน้า
  • หน้าบอร์ดเรียบ เขียนลื่น ลบสะอาด
  • ขอบอะลูมิเนียม รูปทรงทันสมัย
  • สินค้าแถมปากกาไวท์บอร์ด และแปรงลบกระดาน
  • ไม่มีบริการติดตั้ง
ขอใบเสนอราคา