แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์

Folding Table

โต๊ะพับเป็นสินค้าในหมวดหมู่เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่ในที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน เป็นโต๊ะที่มีความสามารถในการพับเก็บได้ทำให้สามารถออกแบบห้องสัมมนาหรือสถานที่ทำงานที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างเหมาะสม สามารถนำมาใช้เพื่อรองรับการใช้งานต่างๆ เช่น จัดงานเลี้ยง นั่งทำงาน และอื่นๆ โต๊ะพับมีหลายขนาดและสไตล์การออกแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามความต้องการ รวมถึงยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น มีล้อเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย หรือสามารถปรับความสูงได้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและสะดวกในการใช้งานได้ในทุกๆ การใช้งาน