แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

White Board

กระดานไวท์บอร์ดเป็นสินค้าในหมวดหมู่อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้เพื่อเขียนและลบข้อความหรือภาพโดยใช้ปากกาที่มีหัวเขียนเป็นน้ำยาขาวบนพื้นผิวสีดำของกระดาน สามารถใช้สร้างแผนภูมิ ดำเนินการเพื่อการเรียนรู้หรือวางแผนงานต่างๆ ในห้องประชุม ห้องเรียน หรือสถานที่ต่างๆ สามารถเลือกซื้อกระดานไวท์บอร์ดได้ตามขนาดและความต้องการของผู้ใช้